Masilj, vad är det för något?

Ordet kommer från en 3-årig pojke som skulle säga Familjegrupp. Det lyckades inte riktigt och blev Masiljegrupp. Då skapades detta begrepp.

Det handlar om att ha en husgrupp/cellgrupp där alla åldrar möts och har ett utbyte av varandra. En mötesplats där hela familjer har chans att få växa tillsammans andligen.

I vårt samhälle är generationerna uppdelade i det mesta vi gör. Dessutom har det ansvar som föräldrar har för barnens andliga fostran i princip överlåtits till församlingars barnverksamhet. Vi behöver skapa en motrörelse där familjen/hemmet åter blir den plats där vi delar det andliga livet med varandra och församling blir en plats där olika generationer kan mötas. Båda dessa behov tillmötesgås i en masilj. Familjer får gemensamma andliga erfarenheter samtidigt som möten över generationsgränser sker. När barnen lär känna andra vuxna, blir gränserna mellan generationerna lättare att överbrygga även då man möts i andra församlingssammanhang.

I en Masilj tar dessutom alla ansvar för olika delar av samlingen så det innebär även ledarträning från det att barnen är små.
Hemsidan-Masilj

En Masilj-samling brukar hålla på 1,5 timme. Det fungerar bra för alla åldrar.

Så här kan man fördela tiden:
Kvällsmat – 30 minuter
Lek/icebreaker – 10 minuter
Lovsång – 15 minuter
Undervisning med tillämpning – 25 minuter
Bön för annat utanför vår grupp – 10 minuterI "Masiljblomman" kan du se vad som mer behövs för att en Masilj ska fungera:

Man kan inte ta mitten utan att ha med de olika kronbladen. Förståelsen för de olika delarna är väsentlig för att en Masilj ska fungera och bli

det den var tänkt att bli. Följande “kronblad” behövs i en Masilj. Vetskapen att:
Masiljblomman-223x300
1. föräldrarna har ansvaret för barnens andliga fostran.
2. barn har en andlig kapacitet och möjlighet till relation med Gud.
3. olika generationer har olika saker att bidra med till det gemensamma.
4. generationerna behöver mötesplatser.
5. vardagsgemenskap har en stor betydelse. Hemmet har en central roll – se Apg 2.
6. vi alla finns till för att göra gott, betjäna andra.
7. ALLA har något att bidra med då vi möts – vi fördelar ansvar för samlingens olika punkter mellan oss.

Vill du veta mer om Masilj och hur man kan starta upp en sådan så kan du köpa den Manual som finns om Masilj. Beställ den här.

Eller så kan du mejla Ingela Wahl på ingela(a)kingskids.se

 

masilj