Vi har som mål att varje år samla till en Nationell konferens. Dit är hela familjen välkommen med. Dagen har två målsättningar:

  • Att de som är nyfikna på vad King's Kids är för något ska få en smak av vad vad vi gör. 
  • Att de som är med i nätverket, får en regelbunden mötesplats.

Det är en dag då vi vill utforska mer om vem Gud är både för oss personligen men också för oss som familjer.

Nästa nationella konferens hålls våren 2018.