Ett material för åldrarna 10-12 år. Gör en kurs i er församling, eller gå samman några familjer.

Vidarekursen har utvecklats av UMU internationellt. Nu finns detta material även på svenska. Det är en hjälp till att förstå denna speciella åldersgrupp och även en hjälp att starta upp en kurs för dem.

vidare

Vidare är en kurs som ger svar på de stora och små frågorna i livet, som hjälper barn som är mellan 10 och 12 år att utvecklas i ansvarstagande och praktiska färdigheter samt hjälper de att få en stadigt grund i sin gudsrelation. Barn i denna ålder faller i församlingen ofta mellan stolarna när de känner sig för stora för söndagsskolan men för unga för ungdomsgruppen. Samtidigt har de många funderingar om livet, om de värderingar som de har haft i hela sina liv och om Gudstron. Där ungdomar ofta styrs av sina jämngamla kompisar så är preteens fortfarande öppna för att låta vuxna tala in i deras liv. Det är därför ett unikt tillfälle att knyta ett ännu starkare band både till föräldrar och till församling innan den stormiga (?) tonårstiden börjar.

Vidare har olika teoretiska och praktiska teman där barnen får lära sig mer om Gud, sig själva och om att ta ansvar genom att lära sig t.ex. att laga en cykel, att tvätta, att laga mat eller att ge första hjälpen. Föräldrarna är aktivt involverade genom de hemuppgifter barnen får i uppgift att göra tillsammans med sina föräldrar mellan mötena. Detta kan bli en hjälp för att komma igång med djupare samtal hemma, samtidigt som föräldrarna ges möjligheten att ge vidare av sina färdigheter och kunskaper.

Efter att kursen är avslutad är tanken att barnen ska kunna ta mer ansvar hemma för de områden de tycker om och har lärt sig, men också att de får nya friheter. Som församling kan man hjälpa dem att komma in i olika funktioner beroende på deras gåvor så att barnen känner sig som en del av församlingen och vet att de är med och kan göra skillnad. Detta är viktigt om barnen ska vilja vara delaktiga i församlingen även då de blir tonåringar och vuxna.

Årets Vidarekurs består av 14 träffar, ett övernattingshelg och en avslutningsfest och är ett samarbetsprojekt mellan King´s Kids Borås och Töllsjö Missionskyrka. Vi möts fredagar jämna veckor i Töllsjö missionshus mellan kl.15 och kl 18 men början den 25 augusti. Avslutningen kommer att vara den 6 april och vi har uppehåll under höst- jul- och sportlovet. Datumet för övernattningen är i nuläget inte bestämt än.

Varje träff kommer att innehålla teoretisk undervisning där vi tar upp ämnen som: Bibeln, min familj och familjehistoria, min plats i världen och mitt hemland, frälsning/ Jesus och korset. Den kommer också innehålla ett praktiskt undervisningspass där ämnen som: laga mat, ekonomi, miljö och avfall, laga cykeln, att handskas med media tas upp.

En poäng med "Vidare" är att föräldrarna är involverade. Barnen får hemuppgifter efter varje träff där de ska sätta sig tillsammans med sina föräldrar och lära sig av dem. Exempel på hemuppgifter kan vara: Hur tvättar ni, hur fungerar er ekonomi, hur planerar ni inhandling och lagning av maten? Det kan bli lite intensivt men är en väldigt bra investering i relationen innan barnen kommer in i tonåren så att de även då vet att de kan prata med sina föräldrar om viktiga saker. Inför avslutningen får föräldrarna bestämma vilka nya ansvar och friheter barnet får i familjen.

Under övernattningshelgen åker vi iväg tillsammans, barnen med sina respektive förälder (pappa med son, mamma med dotter) och pratar om den fysiska utvecklingen under tonåren och relationer och kärlek.

Kostnaden för kursen är 1050 kr. Då ingår allt material, medlemsavgift i King's Kids och lägret. 

Är du intresserad av årets kurs som börjar i slutet av augusti, så kontakta oss. 

Du kan beställa kursmaterialet här