Vi erbjuder församlingar besök av någon från King's Kids. Dessa besök kan se väldigt olika ut. Vi kan skräddarsy utifrån församlingens behov. Här är några förslag. 

Undervisning för vuxna: För både barnledare och/eller föräldrar, som går att kombinera som ni önskar:

 • Barns andliga kapacitet: Barns förmåga till en egen relation med Gud. Hur kan den se ut? Vad är naturligt för vardera ålder? 
 • Se hjälten i barnet! I Bibeln ser vi som en röd tråd hur Gud ofta väljer oväntade Hjältar, men bakom varje Hjälte finns alltid en Hjälpare.
 • Kampen om köksbordet - hur ger vi Jesus till våra barn? En föreläsning om hur vi i vardagslivet kan överföra tron till våra barn, men också ett samtal om kampen, det som splittrar och drar isär. Ett försök att tillsammans finna de urgamla stigarna, den goda vägen mitt i ett hektiskt vardagsliv.
 • Familjen som ett team: Att familjen inte bara finns till för sin egen skull utan för att få vara en resurs för Guds rike i vår tid. Gud har välsignat oss så vi kan få vara till välsignelse. 
 • Alla åldrars församling: Undervisning och/eller coachning om hur man som församling kan skapa en atmosfär där alla åldrar finns med, uppskattar varandra och utmanas av varann.

 

Familjedagar med upplägget: Undervisning för alla åldrar, ev åldersgrupper och sedan tid för familjer att uppleva saker tillsammans, få utmaningar och uppdrag på olika stationer. Dagarna kan läggas upp utifrån församlingens behov utifrån följande teman

 • Vem är som Gud? Upptäck Guds egenskaper - få med något hem att använda i vardagslivet. 
 • Böckernas bok: Upptäck olika sätt att närma sig Bibeln på. Finn ut vilket som ni som familj fungerar bäst på. 
 • Familjen - ett team: Utmana er själva på olika stationer. Upptäck vad de olika familjemedlemmarna är bra på. 
 • Skattjakt: Tillsammans går vi på skattjakt för att finna skatter längs den uråldriga stigen, den goda vägen.
  Skatterna är dyrbar kunskap från den levande boken Bibeln

 

Alla åldrars gudstjänter utifrån olika teman:

 • Böckernas bok - den stora berättelsen. En kreativ och interaktiv gudstjänst med Guds frälsningsplan i fokus. Vi ser på vad ”den stora berättelsen” i Bibeln vill säga oss.DVD
 • Hjältar och Hjälpare: Vi kombinerar predikan med dramatisering och sånger från ”Hjältar och Hjälpare.”

 

Barnmöten utifrån behov och möjligheter. 

 

Kontakta oss vid frågor eller för bokningar. 

Ersättning enligt för den aktuella församlingen gällande taxa.