LEKAR Här nedan följer en del lekförslag. De är utmärkta att använda i en Masilj situation eller vid andra tillfällen där man vill lära känna varandra och umgås över åldersgränser.

BLINKLEKEN:
Man behöver vara udda antal personer för denna lek. Hälften av personerna minus en, sitter på stolar i en ring. Den andra hälften står bakom stolarna med händerna på ryggen. En stol behöver vara tom. Den person som står bakom den tomma stolen ska obemärkt blinka till en person som sitter på den av de andra stolarna och den personen ska då byta plats till den tomma stolen. Personerna bakom stolarna har som mål att upptäcka när deras person får en blinkning och ska förhindra att den kan ge sig iväg genom att då hålla fast personen.

HÄRMALEKEN:

En person går ut ur rummet. De övriga bestämmer vem av dem som är kvar som är ”ledaren”. Ledaren ska sedan leda rörelser som alla andra ska följa och personen som nu får komma tillbaks in i rummet har som uppgift att lista ut vem det är som är ledare.

SLÅ TIDNING:
Alla sitter på varsin stol i en ring. En person står i mitten och har en ihoprullad tidning i handen. En i ringen börjar med att säga ett namn på någon annan i ringen. Denne andre ska då säga någon annans namn INNAN personen i mitten hinner slå honom på knäna. Om han hinner säga ett annat namn får personen i mitten försöka slå den personen på knäna innan den säger ett nytt namn osv. Hinner personen i mitten slå någon på knät innan ett nytt namn sagts, så får den som blev slagen på knäna stå i mitten istället.

Leken går att försvåra genom att man ska stå upp när man säger ett namn samt när någon tagit någon ny, och därmed själv får sätta sig, får inte personen sätta sig innan den sagt ett namn. Gör denne det kan den nye som står i mitten slå den på knäna och den får då stå i mitten igen.

SKRATTLEKEN:
Alla vandrar runt i rummet under det att musik spelas. När musiken slutar ska alla utom en person bli statyer. Den som ”är” ska försöka få statyerna att börja skratta. Lyckas personen med detta så “blir” en ny person då musiken börjar spela på nytt.

VEM ÄR JAG?
Denna lek behöver förberedas. Skriv namn på kända personer, seriefigurer och sportstjärnor på lappar. Varje person får en lapp med ett namn fastsatt med nål el dyl. på sin rygg. Sedan får man gå runt till de andra och ställa ja och nej-frågor om vem man är tills man kan gissa det. Lekledaren kan välja vilka namn man sätter på vem, så det blir möjligt för alla åldrar att gissa sitt namn.

FÖLJA JOHN:
En person står först i ett led. De andra härmar den personens alla rörelser och vart den går. Denna lek kan med fördel ledas av någon av de yngsta.

GÖMMA NYCKEL:
En person får vara ensam i ett rum och gömma något där. Det kan vara en nyckel eller något som ska användas under undervisningen senare. Alla andra får komma in i rummet och leta upp föremålet. Som ledtråd får de veta om föremålet befinner sig på ”fågel, fisk eller mittemellan”-nivå. Om föremålet blir svårt att hitta kan man använda hjälp genom att den som gömt säger vem det bränns mest på—alltså vem som befinner sig närmast det gömda föremålet.

SÅNGLEK:
Alla delas in i två lag. Lekledaren håller upp en bokstav skriven på en lapp, eller bara säger en bokstav. Då gäller det för lagen att först börja sjunga en sång som börjar på denna bokstav. Poäng kan delas ut.
VARIANTER:
A) Lekledaren kan i förväg ha ritat eller klippt ut bilder av olika substantiv . Sångerna som lagen ska sjunga ska då innehålla detta ord. B) Lekledaren har en speciell sång som den vill få fram och ger ett ord i taget i en strof ur den som de andra ska sjunga en sång på. Det lag som till slut kommer på vilken sång lekledaren tänkte på vinner. En förenklad variant av ”så ska det låta”.

TÅGET GÅR:
Alla sitter på varsin stol i en ring förutom en person som står i mitten och har en bindel för ögonen. Personen i mitten får snurra några varv samtidigt som personerna på stolarna byter platser. Mittpersonen säger sedan: ”Tåget går mellan…. och nämner sedan två personer i ringen vid namn. Dessa två ska byta plats med varandra utan att bli tagna av personen som står i mitten. Om de lyckas byta plats säger alla ”Tåget är framme”. Misslyckas det får den som blir tagen stå i mitten med bindel för ögonen vid nästa tågresa.

KINALEK:
Alla har fått 5 riskorn var från början. Man går fram till någon annan och har mellan 1 och 5 riskorn i handen. Båda gissar hur många den andre har. OM man gissar rätt får man den andres riskorn, om man gissar fel händer ingenting utan man går fram till någon annan. Håll på i ca 5 minuter. Blir man av med sina korn får man sitta vid sidan om. När tiden är ute ska man räkna vem som har flest korn.