24 februari hade vi Nationell konferens i Göteborg. Vi var ca 20 familjer som möttes för att inspireras till att leva VARDAGEN tillsammans med varandra och Jesus. Temat var VARDAG = VAR DAG och vi fick bl a testa material som vi kan använda oss av i vår vardag.

Vi leddes på ett härligt sätt i lovsång av familjen Stenlund och olika draman betona olika saker: 

- Låt barnen vara med och tillbe Jesus då de vuxna gör det, då kommer de att fortsätta göra det även då de vuxna fegar ur. 

- Överbeskydda inte barnen så de inte får vara med och se Gud göra under då han gör mirakler av vardagliga behov. 

- Att fundera på vilka uppdrag Gud gett oss som familj och hur vi kan vara trogna i att genomföra det oberoende av vad människor runt oss kan tycka. 

- Hur kan vi göra som David som hjälpte sin son Salomo med tempelbygget. Hade inte David förberett så väl, kanske inte templet byggts under Salomos tid. Vi kan också låta våra barn få "stå på våra axlar" så de inte behöver börja från början utan kan få ta vid där vi slutar. 

Med tacksamhet ser vi fram emot nästa gång vi får chans att mötas så här.