King’s Kids Sverige är en del av den internationella rörelsen UMU – Ungdom med Uppgift. Det finns King's Kids arbeten i över 100 nationer.


King’s Kids målsättning är som följer:

Vi är en internationell rörelse som vill leva ut Guds rike i vardagen, låta familjen vara den grundläggande gemenskapen och förena generationerna. Vi vill betjäna, nå, utrusta och mobilisera alla generationer in i sin kallelse; att lära känna Gud och få egna erfarenheter av Honom, glädja Honom och göra Honom känd.

Vi är en rörelse utan anställda, som är beroende av gåvor och av att individer ger av sin tid till arbetet.
Arbetet leds av en ledningsgrupp och en styrelse.Föreningen väljer styrelsen vid sitt årsmöte. Att vara med i styrelsen i King’s Kids Sverige är ett förtroendeuppdrag. Styrelsen erhåller inget arvode eller någon lön.

LEDNINGSGRUPP

STYRELSEN

Vi grundar våra aktiviteter på gemensamma värderingar.

VÅRA VÄRDERINGAR

Alla kan vara involverade i King’s Kids som så önskar. Om inte annat så kan man bli medlem och därigenom stödja arbetet.