För att bli en del av nätverket "Som ett folk med samma hjärta" Nätverket hjärta redigeradförväntas man:

 

• Vara medlemmar i KK Sverige

 

• Ha deltagit i KK:s ledarskola eller gått en PCYM

 

• Om möjligt delta på Nationell konferens eller nätverksträff

 

Nätverkare kan erbjudas:

 

• Undervisning i församlingen: (prioriteras då det gäller seminarier)

 

   • Församlingsledningsträff – introduktion av King’s Kids Sverige och förklaring av visionen med att arbeta med barn, familjer och alla generationer tillsammans.

 

    • Seminarium om barns andliga kapacitet och visionen om alla åldrar.

 

    • Alla åldrars möte – exempel på hur det kan se ut i praktiken.

 

• Plats i vår ledarskola, för andra från församlingen, att bli utrustade som barn och generationsledare

 

• Tillgång till material som understöd och hjälp

 

• Konkreta tips på hur man kan jobba – bollplank att tillfråga för följande områden:

 

    • Året-runt-team

 

    • Streetside

 

    • Alla åldrars samlingar

 

    • Masilj grupper

 

    •  Bästis med Bibeln arbete

 

    • Sång och dansteam

 

    • Kreativ bön – Bön med bus

 

   • Församling för alla åldrar

 

    • Familjen - ett team arbeten

 

• Bönestöd genom de gemensamma bönetillfällen King’s Kids ordnar två gånger per termin.

 

• Ett vidare nätverk av människor med samma hjärta. En chans att få vara del av något större.

 

• En egen del på hemsidan som endast är till för de i nätverket.

 

Om du är intresserad och stämmer in på beskrivningen ovan kan du kontakta koordinatorn under ”kontakta oss”. Då får du mer information.

 

Till dig som redan är nätverkare, logga in här!