• KOMMA NÄRA GUD OCH GLÄDJA HANS HJÄRTA

  1.1 Att lära känna Gud på ett beprövat och intimt sätt
  1.2 Betjäna Gud – vår första prioritet
  1.3 Att leva för att glädja Guds hjärta
  1.4 Beroende av att höra och lyda Guds röst
  1.5 Vänskap med Gud
  1.6 Bibeln – vår standard
  1.7 Lovsång och tillbedjan
  1.8 Bön, förbön och andlig krigföring
  1.9 Frälsningen
  1.10 Jesus och korset i centrum
  1.11 Guds nåd
  1.12 Lära känna Gud som vår Far
  1.13 Den helige ande – vår hjälpare.
  1.14 En sann Gudsfruktan
  1.15 Upptäcka Guds karaktär och hans vägar
  1.16 Personlig identitet och självförtroende
  1.17 Njut – Ha roligt med Gud 1.18 Leva i tro
 • Lärjungaträning i vardagslivet

  2.1 Betoning på lärjungaskap, inte prestation
  2.2 Gudomlig motivation
  2.3 En mentalitet, karaktär och livsstil som behagar Gud
  2.4 Träning och multiplikation genom exempel och relationer (mentorskap
  2.5 Tjänarskap
  2.6 Lägga ner sina rättigheter
  2.7 Björn och lejon principen
  2.8 Lära genom att göra
  2.9 Inflöde – utflödeprincipen
  2.10 Älska konsekvent tillrättavisning
  2.11 En biblisk världsbild
  2.12 Skilj ej mellan helig och världsligt
  2.13 Betoning på våra gemensamma kristna trossatser
  2.14 Utveckla gåvor och kreativitet och skaffa sig kunskap om världen och oss människor
  2.15 Förvalta hela våra liv, inklusive vår miljö, på ett sätt som ärar Gud.
 • Barns andliga kapacitet

  3.1 Barn och tonåringars andliga kapacitet
  3.2 Utvecklingsstadier / Åldersanpassad undervisning
  3.3 Strategin för mellanstadieåldern
  3.4 Vikten av delaktighet – att äga visionerna
  3.5 Tonåringar och unga i ledarskap
  3.6 Koncept för den utvalda generationen
 • Förena generationerna

  4.1 Familjens upprättelse
  4.2 Familjen i tjänst
  4.3 Hemmet: en plats för lärande, givande och tjänande
  4.4 Förena generationerna
 • Teamledarskap

  5.1 Mångfald och enhet i ledarskap
  5.2 Betoning på tjänande ledarskap
  5.3 Söka Gud i beslutsfattande
  5:4 Uppbackande relationsstrukturer
  5:5 Ansvar, trygghet och pålitlighet
  5:6 Ha goda relationer så det onda kan undvikas
  5.7 Balanserad ledarstil
  5.8 Effektiv ledarskapsträning, frigörande och bekräftande
  5.9 Främja fräscha visioner och kreativitet
  5.10 Gudomlig rådgivning
  5.11 Bred struktur med decentraliserade operativa center
  5.12 Vikten av att jobba i nätverk
  5.13 Samarbete mellan KKI/UMU, loka församlingar, familjer och associerade verksamheter
  5.14 Samarbete över samfundsgränser
  5.15 Internationell spännvidd
 • Nå ut

  6.1 Dela Guds hjärta
  6.2 Förhärliga Gud och vara profetiska vittnen.
  6.3 Tecken och under
  6.4 Evangelisation
  6.5 Deltagande i att fullborda missionsbefallningen
  6.6 Barmhärtighetstjänst
  6.7 Integrera upplevelser från missionsresor i vardagslivet
  6.8 Engagemang i långtidsmissions